Zonne-energie op land én meer biodiversiteit creëren

Zonne-energie op land opwekken en tegelijkertijd de biodiversiteit vergroten. Dat is het doel van gemeente Groningen met Zonnepark Lageland. De gemeente heeft RANOX-partner ATKB – Buro Bakker gevraagd om een nulmeting van de flora en fauna uit te voeren en mee te denken over het ontwerp. Onlangs zijn de eerste onderzoeken gestart.

Het zonnepark bij de stad Groningen is enkele honderden hectares groot. Het schetsontwerp ligt er al en laat een gevarieerd gebied zien. Aan de randen is ruimte voor (extensieve) landbouw en recreatie. Daarbinnen komen de zonnepanelen te liggen. Er is ingezet op een grote tussenruimte, zodat voor veel soorten leefruimte aanwezig is. De watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers en de oude loop van de Fivel – een veenriviertje dat er in de middeleeuwen stroomde – wordt hersteld.

Doelsoorten in kaart brengen

Projectleider ecologie Douwe Schut vertelt: “Er lijken zeker kansen te liggen voor een ecologisch rijk gebied. De gemeente wil graag weten wat de effecten zijn op de biodiversiteit. Daarom is het belangrijk in kaart te brengen wat nu aanwezig is. Hiervoor hebben we de doelsoorten bepaald. Enkele weken geleden zijn we gestart met de onderzoeken naar flora, vegetatie, insecten (bijen, zweefvliegen, dagvlinders, libellen), vleermuizen en zoogdieren (marters, muizen etc.). De hele zomer lopen we op meerdere momenten overdag én ’s nachts in het gebied rond.”

Fauna ‘in beeld’

Voor het vleermuisonderzoek wordt een batcorder gebruikt. Douwe: “Dit apparaat neemt automatisch de ultrasone geluiden op van voorbijvliegende vleermuizen. In het veld komen cameravallen voor het vastleggen van de zoogdieren. We hopen op steenmarters, wezels en misschien zelfs een otter. Volgend jaar gaan we de vogels inventariseren. Door over een aantal jaar het onderzoek te herhalen, krijgen we in beeld of de biodiversiteit werkelijk is toegenomen.”

 

Meedenken over de inrichting

Binnenkort denkt ATKB – Buro Bakker ook mee over de definitieve inrichting van het zonnepark en de omliggende gronden. Douwe: “We nemen dan zitting in de adviescommissie, samen met andere experts. Denk hierbij aan wetenschappers van de Wageningen University & Research. Het is erg interessant om aan zo’n breed onderzoek mee te werken.”

Meer weten?

Benieuwd naar het vervolg van dit project? Houd onze website in de gaten.