Werken aan een rijke natuur!

Wij steunen Lodewijk Hoekstra in zijn oproep aan het nieuwe kabinet om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in het beleid. Laten we samen werken aan een gezonde leefomgeving én een rijke natuur!

Uit recent onderzoek is gebleken er een afname is van 75% is van het aantal insecten in Nederland. Een drastische daling van die grote gevolgen kan hebben. Insecten bestuiven planten, houden andere plaaginsecten onder controle en vormen een voedsel voor bijvoorbeeld vogels. 75% minder insecten heeft een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf.

Samen voor een groene uitdaging

Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel is daarom de petitie ‘Code Rood voor de Nederlandse Natuur’ gestart. Hij roept het nieuwe kabinet op om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in het nieuwe beleid!

Wij werken dagelijks aan projecten waarbij ecologische waarde creëren centraal staat. Het gaat ons dan ook aan het hart dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in Nederland. Wij vinden dat natuur een belangrijke plek verdiend in de nieuwe kabinetsplannen en daarom ondersteunen wij de petitie van Lodewijk Hoekstra!

Laat uw stem horen

Laat ook u uw stem ook horen en teken de petitie! Zo kunnen we samen Natuur op de politieke agenda zetten en stappen zetten naar een ecologisch waardevoller Nederland, voor nu en in de toekomst!

Ja, ik wil ook graag bijdragen aan een toekomst voor de Nederlandse natuur en teken de petitie!