Vleermuiskasten: met de juiste kennis effectief

Wie gebouwen wil slopen of renoveren, zal tijdens vooronderzoek regelmatig op een populatie vleermuizen stuiten. Een strikt beschermde soortgroep die u als ontwikkelaar niet mag negeren. In zo’n geval moet u een ontheffing aanvragen en verzachtende maatregelen nemen (mitigeren). Vleermuiskasten zijn een effectieve methode. Mitigatie is daarmee zo gepiept, mits je de juiste ecologische kennis in huis hebt.

Stel: u wilt een gebouw slopen. Er kunnen dan verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Dat mag niet. Einde verhaal? Zeker niet, maar u bent verplicht ook nieuwe verblijfplaatsen te maken. Dat kan door in de buurt vleermuiskasten op te hangen.

Tijd om te wennen

Onderzoek naar vleermuizen gebeurt in de zomer, de resultaten volgen het najaar. Het is belangrijk om dan zo snel mogelijk aan de slag te gaan, zodat vleermuizen tijd hebben om aan de nieuwe situatie te wennen. Vleermuiskasten ophangen is voor ons dus meestal een echte winterklus. Zo hingen we in januari 26 vleermuiskasten op in Schoonhoven (zie foto). Na een wettelijk vastgelegde gewenningsperiode per vleermuissoort, kunnen de werkzaamheden starten.

vleermuiskast schoonhoven brandweer

In Schoonhoven hingen we recent een aantal vleermuiskasten op, zoals hier bij de brandweer.

Ieder beestje zijn eigen voorkeur

Vleermuiskasten zijn een effectieve maatregel, als je weet waar je op moet letten. Alle vleermuizen houden van warmte en zitten graag wat hoger boven de grond. Maar elke soort heeft ook weer eigen wensen en eisen; vooral voor het microklimaat in hun verblijfplaats. Watervleermuizen zijn veelal boombewoners, dwergvleermuizen zitten over het algemeen graag in een gebouw. Individuen verschillen ook, daarom hangen we altijd meerdere kasten op verschillende plekken op. Zo krijg je kasten met elk een ander microklimaat en is er voor elk beestje wat wils.

Uitleggen wat je doet

Communicatie met bewoners is erg belangrijk bij het ophangen van vleermuiskasten. Het verdwijnen van één paarverblijfplaats van een dwergvleermuis staat bijvoorbeeld gelijk aan vier nieuwe kasten. Een woningbouwvereniging die een flat vol dwergvleermuizen wil isoleren, moet dan heel veel kasten ophangen. Mensen klagen dan wel eens. Ze zijn bang dat vleermuizen in hun haren vliegen of bloeddrinkers zijn. Kasten ophangen gaat daarom altijd samen met een stukje voorlichting: dat vleermuizen niets doen en als muggeneters vooral erg nuttige beestjes zijn!

Wij helpen u graag!

Op onze projectpagina’s vindt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen bij mitigerende maatregelen of de aanleg van verblijfplaatsen.