Project Someren-Budel

Project Someren-Budel

Jonkers Hoveniers verricht mitigatie werkzaamheden voor groot renovatieproject in Brabant. Voor woningstichting woCom worden verschillende woningcomplexen verduurzaamd. Natuurpro partner Ecologica deed ecologisch onderzoek en stelde de aanwezigheid van de gierzwaluw, huismus, gewone dwergvleermuis en laatvlieger vast.

Onderzoek
Aan de hand van het onderzoek is bepaald welke maatregelen genomen zullen moeten worden om de renovatiewerkzaamheden te laten plaatsvinden.

Snel schakelen
De voorgeschreven plaatsing van bij elkaar meer dan 400 tijdelijke en permanente verblijfplaatsen is door Jonkers Hoveniers vakkundig uitgevoerd. We hebben jarenlange ervaring en kunde waardoor we ook snel kunnen schakelen in het veld. De kasten bestellen we bij onze Natuurpro partner Vivara Pro. Zo houden we grip op de situatie en het gehele proces.

Ecologische kwaliteit
Door het advies van de ecoloog op te volgen blijft de ecologische kwaliteit gewaarborgd. Het ongeschikt maken van gebouwen wordt door dezelfde aannemer gedaan waardoor er overzicht en controle op het project blijft.

Deskundigheid
Er komt natuurlijk meer bij kijken, de juiste positie van de kasten moet worden bepaald en ook het type kast is van belang. Dit wordt daarom bepaald door een deskundige. De kasten hangen ondertussen op.