Praktijkproef Duizendknoopbestrijding met anaerobe bacteriën

Duizendknoopbestrijding via de wortels: een nieuw spoor

Recent hebben we een praktijkproef gestart met het bestrijden van duizendknoop met anaerobe bacteriën door middel van Bodem Resetten. We verwachten met deze methode binnen een groeiseizoen succesvol Japanse Duizendknoop te kunnen bestrijden, waarbij bacteriën vanuit de grond de wortels aanvallen.

Op de proeflocatie “De Keijenberg” in Wageningen groeit Japanse duizendknoop die bestreden moet worden. Als start van de praktijkproef is de Japanse duizendknoop afgemaaid. Na het afmaaien zijn eiwitrijke Herbie-korrels uitgestrooid en vervolgens tot een diepte van 25 centimeter in de bodem gefreesd. De proeflocatie is vervolgens nat gemaakt en afgedekt met een extreem zuurstof-werende folie. Zo worden de omstandigheden gecreëerd voor anaerobe verbranding.

Bodem tijdelijk zonder zuurstof

Door de Herbie voeding gaan de bodem bacteriën groeien. Het zuurstofgehalte daalt naar bijna nul procent waardoor plantengroei stopt. Vervolgens ontwikkelen zich anaerobe bacteriën die zuurstofatomen uit de wortels halen van de Japanse duizendknoop en zo de plant uitschakelen. De wortels verkleuren donker richting houtskool en sterven af. De afdekking met plastic folie is nodig om luchtzuurstof buiten te houden. Het zuurstofgehalte onder de folie daalt binnen een dag tot bijna 0%.

Door het lage zuurstofgehalte vermeerderen de anaerobe bacteriën in de bodem zich. Zij onttrekken zuurstof en glucose uit de nog aanwezige wortels van Japanse duizendknoop wat ervoor zorgt dat de Japanse duizendknoop afsterft.

Bodem anaeroob maken

De proef is gebaseerd op de goede resultaten van eerste testen in 2018. Bodemresetten is ontwikkeld om grondgebonden ziekten aan te pakken. Hierbij wordt de bodem tijdelijk volledig anaeroob gemaakt om ziekten uit te kunnen bannen. Deze methode is ook getest op de invasieve exoot knolcyperus. Zowel in labexperimenten als veldproeven is een bestrijding van nagenoeg 100% gehaald.

De methode is in 2018 in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd met Japanse duizendknoop. Daarbij is alle Japanse duizendknoop vernietigd. Met de praktijkproef wordt de systematiek nu getest ‘in het veld’.

Eerste metingen veelbelovend

De eerste metingen laten zien dat de anaerobe omstandigheden steeds gunstiger worden. Een paar dagen na de start van de proef was het percentage zuurstof in de bodem gedaald naar 0,3% en het percentage koolstofdioxide gestegen naar 18%.

Na vijf maanden wordt de folie van de proeflocatie verwijderd. Dan wordt bekeken of de duizendknoop volledig afgestorven is.

Effecten op het bodemleven ook onderzocht

Vóór het afdekken zijn bodemmonsters genomen van de locatie om te bepalen wat voor bodemleven er aanwezig is.

Zes maanden na het verwijderen van de folie zullen opnieuw bodemmonsters genomen worden om te kijken wat de invloed van de proef op het bodemleven is. Eerdere onderzoeken uit Amerika naar deze methode hebben al laten zien dat bodemleven, na toepassing van de Bodem Resetten, weer terugkomt.

Japanse duizendknoop bestrijden binnen één groeiseizoen

Wanneer de proef succesvol blijkt zou dit de eerste methode zijn waarmee Japanse duizendknoop volledig bestreden kan worden binnen één groeiseizoen, zonder dat er grond hoeft worden afgevoerd. Wanneer de resultaten van de proef bekend zijn zullen we deze uiteraard delen.

De proef voor de bestrijding van Japanse duizendknoop met anaerobe bacteriën wordt uitgevoerd met een aantal partnerorganisaties. De proef wordt gedaan in samenwerking met Van de Haar Groep, Datura Molecular Solutions, ThatchTech, Stichting Probos en de Provincie Gelderland.