Weblog

korenburgerveen

Vergroting nat schraalland en veen in het Korenburgerveen

7 januari 2019

In het Korenburgerveen hebben wij de verwijdering van 2,5 hectare elzenbos en wilgenstruweel begeleid. Dit werd gedaan om de oppervlakte van het nat schraalland en veen te vergroten in kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Meer lezen

Vogelkers verwijderen met paarden

13 november 2018

Soms kunnen we niet met zware machines werken in een bosgebied vanwege voorkomende zeldzame flora en fauna. Als alternatief hebben we onlangs gewerkt met paarden. Het effect in de werkzaamheden is het zelfde, alleen met minder verstoring.

Meer lezen

Tijd om de amfibieënpoel op te schonen

27 augustus 2018

Tussen half september en half oktober zijn de omstandigheden  ideaal voor het opschonen van amfibieënpoelen. Tijd om de poelen na te lopen en waar nodig te onderhouden!

Meer lezen

Stenen stapelen voor de levendbarende hagedis

14 augustus 2018

Op de braakliggende terreinen rondom station Maastricht Noord komt de levendbarende hagedis voor. Uitbreiding van de parkeerplaats verstoort het leefgebied van deze beschermde diersoort. Als mitigerende maatregel bouwden we twee stapelmuren aan de andere kant van het spoor.

Meer lezen

Faunascherm beschermt kamsalamander tijdens bouw busbaan

29 juni 2018

In Anna’s Hoeve in Hilversum wordt een busbaan aangelegd. Om de beschermde kamsalamander buiten het bouwterrein te houden, plaatsten we vorige week een faunascherm. Perfecte habitat Anna’s Hoeve is een gevarieerd gebied met bos, hei en waterpoelen; een perfecte habitat voor de kamsalamander. Deze amfibie is dan ook veelvuldig te vinden in en rond de […]

Meer lezen

Heetwaterbestrijding van Japanse duizendknoop

29 mei 2018

De afgelopen anderhalf jaar hebben enkele aannemers in Nederland ervaring opgedaan met het bestrijden van Japanse duizendknoop met heet water. Onkruidbestrijding op verharding gebeurd al geruime tijd met heet water, voor bestrijding van Japanse duizendknoop is dit een nieuwe methode.

Meer lezen