Nieuws

Pilot bestrijding eikenprocessierups met natuurlijke vijanden

9 januari 2017

In de provincie Gelderland is een pilot gestart om de eikenprocessierups bestrijden met zijn natuurlijke vijanden. RANOX heeft een deel van de werkzaamheden binnen deze pilot om geschikt habitat voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te creëren uitgevoerd.

Meer lezen

Leefgebieden Baarle-Nassau komen tot ontwikkeling

19 december 2016

Om het leefgebied van de steenuil en vinpootsalamander rond Baarle-Nassau te verbeteren hebben we vorig jaar een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Een jaar later zijn de eerste resultaten van ons werk al goed zichtbaar. De provincie Noord-Brabant legt rondom Baarle Nassau een nieuwe rondweg aan. Deze rondweg komt deels te liggen in foerageergebied van de steenuil […]

Meer lezen

Habitatverbetering hazelmuis in Limburg

10 november 2016

De hazelmuis is in Nederland een bijzondere en zelfs beschermde soort. Alleen in de struwelen van Zuid-Limburg voelt hij zich thuis. Maar dat habitat blijft helaas niet vanzelf in stand. Staatsbosbeheer wil de hazelmuis graag in Limburg houden, RANOX weet wat het dier nodig heeft. We gaan daarom, voor het tweede jaar op rij, in […]

Meer lezen

Aanleg rasters, hagen en struwelen in Zuid Limburg

14 maart 2016

In opdracht van Natuurrijk Limburg worden werkzaamheden uitgevoerd in het Heuvelland.. Om een ecologische kwaliteitsimpuls te geven aan het agrarisch natuurbeheer worden door RANOX natuuraannemer 3000 meter struweelhaag, 600 meter scheerheg en 1250 m2 graft aangeplant. Ongeveer 4500 meter raster wordt geplaatst om nieuwe aanplant te beschermen.  De percelen zijn gelegen in Benzenrade, Wijlre, Slenaken, […]

Meer lezen

Eekhoornkasten en haviknesten omgeving Tilburg

26 oktober 2015

Bij een project in de omgeving Tilburg verdwijnt een bosperceel waarin zich nesten van de eekhoorn en havik bevinden. Om negatieve effecten op deze soorten zoveel mogelijk te voorkomen heeft de projectontwikkelaar RANOX natuuraannemer gevraagd twee nestkasten voor de eekhoorn en twee kunstnesten voor de havik te plaatsen. Haviken kiezen hun nest bij voorkeur hoog […]

Meer lezen

RANOX natuuraannemer maakt Weerterbos weer geschikt voor zeldzame vlinder

6 oktober 2014

RANOX natuuraannemer voert in opdracht van het Limburgs Landschap in het Weerterbos maaibeheer uit ten behoeve van het spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus). In ons land is in het Weerterbos een van de weinige overgebleven populaties van het spiegeldikkopjes aanwezig. De soort komt in Nederland alleen nog in grotere aantallen in het grensgebied tussen Noord-Brabant en Limburg […]

Meer lezen