Weblog

Laat die kamsalamander nu maar komen!

27 maart 2017

Een poel aanleggen, bovenop een zandige stuwwal. Een uitdaging die we graag aangingen, en met resultaat. De Provincie Noord-Holland is weer een mooie amfibieënpoel rijker. Laat die kamsalamander maar komen!

Meer lezen
vleermuiskast schoonhoven brandweer

Vleermuiskasten: met de juiste kennis effectief

14 februari 2017

Het ophangen van vleermuiskasten is een belangrijk onderdeel van ons werk. Maar hier is wel de juiste kennis en kunde voor nodig. We nemen u mee langs het waarom en hoe achter het ophangen van vleermuiskasten!

Meer lezen

Pilot bestrijding eikenprocessierups met natuurlijke vijanden

9 januari 2017

In de provincie Gelderland is een pilot gestart om de eikenprocessierups bestrijden met zijn natuurlijke vijanden. RANOX heeft een deel van de werkzaamheden binnen deze pilot om geschikt habitat voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te creëren uitgevoerd.

Meer lezen

Leefgebieden Baarle-Nassau komen tot ontwikkeling

19 december 2016

Om het leefgebied van de steenuil en vinpootsalamander rond Baarle-Nassau te verbeteren hebben we vorig jaar een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Een jaar later zijn de eerste resultaten van ons werk al goed zichtbaar. De provincie Noord-Brabant legt rondom Baarle Nassau een nieuwe rondweg aan. Deze rondweg komt deels te liggen in foerageergebied van de steenuil […]

Meer lezen

Habitatverbetering hazelmuis in Limburg

10 november 2016

De hazelmuis is in Nederland een bijzondere en zelfs beschermde soort. Alleen in de struwelen van Zuid-Limburg voelt hij zich thuis. Maar dat habitat blijft helaas niet vanzelf in stand. Staatsbosbeheer wil de hazelmuis graag in Limburg houden, RANOX weet wat het dier nodig heeft. We gaan daarom, voor het tweede jaar op rij, in […]

Meer lezen

Aanleg rasters, hagen en struwelen in Zuid Limburg

14 maart 2016

In opdracht van Natuurrijk Limburg worden werkzaamheden uitgevoerd in het Heuvelland.. Om een ecologische kwaliteitsimpuls te geven aan het agrarisch natuurbeheer worden door RANOX natuuraannemer 3000 meter struweelhaag, 600 meter scheerheg en 1250 m2 graft aangeplant. Ongeveer 4500 meter raster wordt geplaatst om nieuwe aanplant te beschermen.  De percelen zijn gelegen in Benzenrade, Wijlre, Slenaken, […]

Meer lezen