Weblog

Nauwkeurig afgraven helpt natuur op weg

12 december 2017

In de Achterhoek hebben we een oud landbouwperceel afgeplagd om het geschikt te maken voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Laagje voor laagje, want plaggen is een zorgvuldige klus!

Meer lezen

Mini-symposium ‘Bosbeheer en Ecologie’

1 december 2017

Op donderdag 18 januari 2018 organiseert RANOX natuuraannemer in bij Helicon in Apeldoorn het mini-symposium ‘Bosbeheer & Ecologie’. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Meer lezen

Werken aan een rijke natuur!

31 oktober 2017

Wij steunen Lodewijk Hoekstra in zijn oproep aan het nieuwe kabinet om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in het beleid. Laten we samen werken aan een gezonde leefomgeving én een rijke natuur!

Meer lezen

Mini-event BREEAM-NL; Uitwisselen van en brainstormen over ecologie

19 oktober 2017

Op woensdag 15 november wordt vanuit de werkgroep ‘BREEAM-NL’ van het Netwerk Groene Bureaus het BREEAM mini-event ‘Uitwisselen van en brainstormen over ecologie in BREEAM-NL’ georganiseerd. Vanuit RANOX natuuraannemer is Arthur van Woersem een van de sprekers.

Meer lezen

Landbiotoop Baarle-Nassau: een jaar na aanleg!

17 oktober 2017

Een jaar na aanleg is de vegetatie rondom de amfibieënpoelen in Baarle-Nassau goed tot ontwikkeling gekomen, een mooi resultaat!

Meer lezen
breuksnoei

Breuksnoei: duurzaam alternatief voor regulier beheer

12 oktober 2017

Breuksnoei is een duurzaam alternatief voor regulier beheer van veterane bomen waarbij stormschade gesimuleerd wordt. Wij zien breuksnoei als een methode om ecologische meerwaarde te realiseren als alternatief van regulier beheer.

Meer lezen