Paalkast voor de gewone dwergvleermuis geplaatst in Roermond

RANOX natuuraannemer heeft een paalkast voor gewone dwergvleermuizen gebouwd en geplaatst in Herten. Deze paalkast is geschikt is als kraamverblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen. De paalkast heeft een hoogte van vijf meter en beschikt over zes afzonderlijke kamers, welke onderling met elkaar verbonden zijn door middel van kleine gaten waar de vleermuizen doorheen kunnen kruipen zonder de kasten te verlaten. Hierdoor kunnen zij een breed spectrum aan microklimaten benutten. Dit maakt de kans op acceptatie en gebruik van de paalkast vergroot.

Zonder aanvullende maatregelen zouden de invliegopeningen van de paalkast te veel verlicht worden door de verlichting van het voetbalveld om gebruikt te worden door vleermuizen. Om dit te ondervangen is een afschermplaat op palen geplaatst welke de ingang van de paalkast aan de zijde van het voetbalveld afschermt van deze verlichting. Hierdoor kunnen vleermuizen zonder verstoring beide invliegopeningen benutten. In de nabije toekomst wordt rondom de paalkast een nieuwe groenzone ingericht, waarmee de potenties van de kast verder toe gaan nemen.