Nauwkeurig afgraven helpt natuur op weg

Een voormalig agrarisch grasland is vaak te voedselrijk voor natuurontwikkeling. Het afgraven van de bovenste laag grond vergroot de kansen voor natuur. Eind november gingen de graafmachines van RANOX natuuraannemer aan de slag op een perceel in de Achterhoek. Laagje voor laagje. Want plaggen is een nauwkeurige klus.

In de Achterhoek werkt Rijkswaterstaat aan verbreding van de N18. Daarbij gaat natuur verloren. Om dat verlies te compenseren wordt op een andere, kansrijke plek natuur ontwikkeld.

Van grasland naar natuur

Die kansrijke plek werd gevonden in Lievelde, op een voormalig agrarisch grasland. Het perceel van ruim 2 hectare ligt direct naast natuurgebied Koolmansdijk, een bijzonder gebied met blauwgrasland en heischraalgrasland. Op het nieuwe perceel kan die natuur zich ook ontwikkelen, als tenminste de omstandigheden geschikt worden gemaakt.

Goed afstemmen

En daarmee mocht RANOX aan de slag. Op basis van onderzoeksresultaten van onderzoekscentrum B-Ware (hoeveel nutriënten zitten er in de grond?) stelden we een inrichtingsplan op. Er waren verschillende partijen betrokken: Rijkswaterstaat, RANOX-partner Van der Haar en Staatsbosbeheer, de toekomstige beheerder van het terrein. Goed afstemmen was dus een vereiste, zodat kennis werd gedeeld en alle neuzen dezelfde kant op stonden.

Van papier naar praktijk

Hoe ver graven we af? Die vraag stond tijdens deze klus centraal. Als je te diep afgraaft haal je onnodig veel goede grond weg. Als je niet diep genoeg graaft, blijven er te veel nutriënten achter en is de uitgangspositie voor de natuur niet goed.

En het plan op papier moet dan ook nog kloppen met de realiteit. Het afgraven deden we dus laagje voor laagje. Een ervaren vrijwilliger gaf daarbij aanwijzingen aan de graafmachinist, zodat op elke plek nauwkeurig kon worden afgegraven. De ontwikkeling van het schraalgrasland zal de komende jaren aandachtig gevolgd worden.