Mini-symposium ‘Natuurbeheer & Natuurontwikkeling

Op donderdag 15 maart organiseren we samen met Regelink Ecologie & Landschap, Jonkers Hoveniers, Ecologica en Van Helvoirt Groenprojecten het mini-symposium ‘Natuurbeheer en Natuurontwikkeling’ bij het CitaVerde college in Roermond. Je bent daarvoor van harte uitgenodigd!

Natuurbeheer en natuurontwikkeling kunnen op vele schalen worden uitgevoerd. Van onderhoud van kleinschalige landschapselementen en ecologische bermen tot complete natuurgebieden. En dit gaat vaak verder dan enkel de grote natuurgebieden. Bij vernieuwingen in het natuurbeheer is het belangrijk om doorlopend te leren en vooruit te kijken. Zo kunnen we samen zorgen voor een impuls aan de biodiversiteit.

Om kennis en ervaringen uit te wisselen organiseren Jonkers Hoveniers, Van Helvoirt Groenprojecten, RANOX natuuraannemer, Ecologica en Regelink Ecologie & Landschap op 15 maart 2018 een mini-symposium. Vijf sprekers geven een korte presentatie waarna een discussie en aansluitend een borrel plaatsvinden. Een interessante middag voor iedereen die zich bezighoudt met groen- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Programma

 • ‘Wild van vlinders’
  Kars Veling, De Vlinderstichting (ook uit naam van ARK natuurontwikkeling)
 • ‘Inrichting en beheer van groen voor wilde bijen’
   Johan Zwanenburg, Ecologica Advies 
 • Bosbeheer en vleermuizen
  Peter Twisk, Regelink Ecologie & Landschap 
 • Invloed van rijk-strooiselsoorten op de biodiversiteit in bossen op arme zandgronden
  Pascal Sauren, Unie van Bosgroepen, Zuid-Nederland
 • Aanpak van natuurontwikkeling in het agrarisch landschap
  Rick Reijerse, Natuurrijk Limburg

Algemene informatie

 • Datum: donderdag 15 maart 2018
 • Tijdstip: inloop: 15:00 uur, symposium: 15:15 -16:30 uur
 • Locatie: CITAVERDE College, Jagerstraat 6, 6042 KA, Roermond
 • Kosten: deelname is kosteloos
 • Dagvoorzitter: Johannes Regelink

Aanmelden