Mini-symposium ‘Bosbeheer en Ecologie’

Op donderdag 18 januari 2018 organiseert RANOX natuuraannemer in bij Helicon in Apeldoorn het mini-symposium ‘Bosbeheer & Ecologie’. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Bosbeheer en Ecologie

In het bosbeheer speelt ecologie een belangrijke rol. Het stimuleren van de juiste omstandigheden voor de ontwikkeling van bos hangt nauw samen met de ecologische omstandigheden. Exoten kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de soortensamenstelling van het ene bosperceel, maar op een ander bosperceel juist weer positieve invloed hebben. Maar ook de manier waarop we ons bosbeheer uitvoeren en de doelen die we nastreven hebben weer invloed op de ecologische omstandigheden.

Tijdens het mini-symposium ‘Bosbeheer & Ecologie’ op 18/01/2018 zullen vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de relatie tussen bosbeheer en ecologie. Een interessante middag voor iedereen die zich op professionele basis bezighoudt met deze werkvelden.

Programma

 • Agroforestry: bosbouw en landbouw gecombineerd
  Martijn Boosten, Probos
 • ‘Insporing door zware machines en de effecten op de ecologie’
  David Borgman, Borgman Beheer & Advies
 • Exoten verwijderen, hoe, wat en waarom?
  Jaap Gijsbertsen, RANOX natuuraannemer / Bureau Buitenwaard
 • Bos en Bodemgezondheid op Landgoed Twickel
  Roy Schuurman, Landgoed Twickel

Algemene informatie

 • Datum: 18-01-2018
 • Tijdstip: Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur tot c.a. 16:45, met aansluitend gelegenheid tot netwerken en een kleine borrel. 
 • Locatie: Helicon Apeldoorn, Loolaan 69, 7314 AH Apeldoorn
 • Kosten: Deelname is kosteloos
 • Maximaal aantal deelnemers: 50
 • Dagvoorzitter: Johannes Regelink