Landbiotoop Baarle-Nassau: een jaar na aanleg!

In 2016 hebben we, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, twee amfibieënpoelen en foerageergebied voor steenuilen aangelegd in Baarle Nassau. Een jaar later is de vegetatie goed tot ontwikkeling gekomen en kunnen we tevreden terugkijken op het resultaat!

Vegetatie komt tot ontwikkeling

De poelen die we aanlegden bevatten nog steeds het jaarrond water. Dit was een belangrijke voorwaarde tijdens de aanleg; er is niets onaantrekkelijker voor salamanders dan een drooggevallen poel. Ook het landhabitat is goed tot ontwikkeling gekomen. Dit jaar is de tweede ronde van de monitoring geweest en we konden zien dat de ingrepen resultaat hebben. Rondom de poelen komen soorten op als zandblauwtje, grote pimpernel en gewone brunel.

Samenwerkingen

Het project is het resultaat van een aantal mooie samenwerkingen. De uitvoer is in dit project gedaan door Van Helvoirt Groenprojecten en de voorafgaande natuurtoets door Regelink Ecologie & Landschap. Het kruidenmengsel voor de vegetatie is geleverd door Heem. En binnen Heem werken Regelink Ecologie & Landschap en Van Helvoirt Groenprojecten weer samen om meer natuurlijke vegetaties te realiseren.

Juist door de samenwerking binnen deze projecten op te zoeken kan je optimaal gebruik maken van elkaars middelen en expertise. En dat zie je weer terug in het eindresultaat. Samen hebben we gewerkt aan een mooi resultaat!

In een eerder weblogbericht besteden we al aandacht aan de aanleg van de amfibieenpoelen en het foerageergebied van de steenuil in Baarle-Nassau.