Kasteelruïne gemaaid voor Limburgs Landschap

RANOX natuuraannemer voert maaibeheer uit op de kasteelruïne in Stein. Recent is Stichting het Limburgs Landschap eigenaar geworden van de kasteelruïne en daarmee is ook het beheer van de ruïne overgenomen.

De kasteelruïne is omringt door de kasteelvijver en alleen toegankelijk via een smalle brug. Op het eiland dat beperkt te bezichtigen is zijn diverse bijzondere plantensoorten aanwezig. Zo komt er Klimopbremraap en Grote bosaardbei voor en is er een grote variatie aan muurvarens.

Het maaien van de ruïne is nodig om opslag van bomen en verwildering tegen te gaan. Opslag van bomen op de muren zou de ruïne verder doen afbrokkelen. Bovendien zou de ruïne snel niet meer toegankelijk zijn voor rondleidingen en open dagen.

RANOX natuuraannemer voert het maaibeheer uit met oog voor de bijzondere planten die er voorkomen. Zo blijven deze planten er voorkomen en blijft de ruïne voor toekomstige generaties bestaan.

2014-07-11 08.39.57