Groot onderhoud aan Haagse faunapassages

Meer dan 100 faunapassages liggen er in Den Haag. Voor groot onderhoud vroeg de gemeente aan RANOX om die eens allemaal na te lopen, op te schonen en vrij te maken, zodat de padden, egels, muizen en andere diersoorten er weer makkelijk doorheen kunnen. RANOX-projectleider Dennis van Hooren was er samen met een collega drie volle dagen mee zoet.

Tunneltjes en padenroosters

Dennis: “Het grootste deel van de passages zijn faunatunneltjes. Dat zijn buizen van staal of beton tot een centimeter of dertig in doorsnee, met aan beide kanten een soort trechter. Ook zijn er paddenroosters, eigenlijk open tunneltjes met een rooster erop.” Aan sommige passages was al meer dan vijf jaar niets gebeurd, schat Dennis in. “We kwamen tunneltjes tegen die helemaal volgelopen waren met modder. Andere waren na jaren maaien onder het maaiveld verdwenen. Die tunneltjes hebben we uitgegraven en vrijgemaaid. Maar soms waren ze niet meer te redden.”

Loopplanken langs het water

Een andere categorie zijn de loopplanken die langs waterpartijen onder een brug doorlopen, bedoeld voor dieren die zich langs oevers bewegen. “Daar was het grootste probleem afval of het overgroeid raken door bijvoorbeeld bramen”, vertelt Dennis. “Het meeste zwerfafval hebben we zelf opgeruimd. Maar de stortplek van oude meubels die we tegenkwamen, hebben we gemeld, zodat de gemeente zelf actie kan ondernemen.”

Meteen alles geïnventariseerd

Bij hun ronde langs de faunapassages hebben Dennis en zijn collega alle tunneltjes, roosters en loopplanken meteen geïnventariseerd. “Den Haag weet nu precies welke nog werken, welke nog gerestaureerd kunnen worden, en welke niet.”

Onderhoud van levensbelang

Onderhoud is voor de fauna van levensbelang, wil Dennis graag benadrukken. Jaarlijks, of toch op zijn minst eens in de twee jaar. “Als zo’n tunneltje vol zit met modder of een loopplank onder de begroeiing is verdwenen, kun je net zo goed geen faunapassage hebben. Dat is zonde van de investering die je als gemeente hebt gedaan. Maar het is natuurlijk vooral zonde voor de dieren die er graag gebruik van maken. Faunapassages zorgen voor uitwisseling van dieren – en dus genen – tussen verschillende locaties. En dat is goed voor de biodiversiteit!”