De juiste bescherming met amfibieënschermen

In het voorjaar plaatsen we regelmatig amfibieënschermen voor verschillende opdrachtgevers. Ondanks dat de redenen voor de plaatsing uiteenlopend zijn, hebben ze het zelfde doel: de bescherming van de aanwezige amfibie- en reptielensoorten.

Effectieve bescherming

Amfibieënschermen zijn een effectieve manier om te voorkomen dat amfibieën en reptielen schade ondervinden van werkzaamheden of overreden worden. Tijdens de paddentrek wordt langs wegbermen amfibieënscherm geplaatst. Zo wordt voorkomen dat padden massaal verkeersslachtoffer worden. Ingegraven emmers zorgen ervoor dat de amfibieën veilig over gezet kunnen worden.

Maar ook bij werkzaamheden in het terrein kan een amfibieënscherm van pas komen. Wanneer in een plangebied beschermde reptielen en amfibieënsoorten aanwezig zijn moet voorkomen worden dat schade toegebracht wordt. Een goed geplaatst amfibieënscherm biedt dan uitkomst.

Scherm voor de rugstreeppad

Recent plaatsten we bij Ankeveen 600 meter amfibieënscherm. Bij RWZI Horstermeer worden zonnepanelen geplaatst, op deze locatie komen ook rugstreeppadden voor. Wij hebben daarom het gebied waar de panelen geplaatst worden ‘omheind’ met amfibieënscherm. De rugstreeppadden die binnen de omheining zitten worden weggevangen, de rugstreeppadden die buiten de omheining zitten kunnen tijdelijk niet meer op het werkterrein komen. Zo wordt voorkomen dat er schade toegebracht wordt aan de rugstreeppadden.

Fort Willem

Maar ook op andere locaties worden amfibieënschermen ingezet. Fort Willem bij Maastricht is bezig met herstelwerkzaamheden aan de muren waarbij een deel van de grond op de muren verwijderd moet worden. Hier komen beschermde amfibieën en reptielen voor, in dit geval de hazelworm en rugstreeppad. Om te voorkomen dat de rugstreeppad en de hazelworm in de werkzaamheden terecht komen heeft RANOX hier onlangs een amfibieënscherm geplaatst. Ook dit zodat de werkzaamheden mogelijk zijn zonder negatieve gevolgen voor de aanwezige soorten.

Bij risico voor aanwezige amfibieën of reptielen is het aan te raden een scherm te plaatsen. Vanuit RANOX hebben we ruime ervaring met het plaatsen van deze tijdelijke en permanente schermen. Mocht u vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.