De Groene Grens: ecologie op nummer 1

Negen soorten orchideeën in de Groene Grens waarvan maar liefst vijf zeldzame! De ontwikkeling van deze nieuwe natuur is fascinerend. RANOX-partner Van de Haar werkte aan de aanleg van fase 1+2 van dit Veenendaalse natuurgebied.

Waar 10 jaar geleden nog een monocultuur aan gras en maisland lag, is nu een enorm soortenrijk gebied gecreëerd met verschillende habitattypes. Door een variatie aan bijzondere omstandigheden voelen veel speciale soorten zich hier thuis. Denk aan de klokjesgentiaan, moeraskartelblad en parnassia. Ook de ijsvogel, koekoek, buizerd en lepelaar kun je hier vinden. Een kostbaar natuurgebied dus.

Gunstig voor amfibieën
De Groene Grens ligt tussen Ede en Veenendaal en had in de basis al veel potentie voor bijzondere vegetaties. Door de werkzaamheden aan te passen op de al aanwezige omstandigheden komt de ontwikkeling sneller op gang. Bij de aanleg hebben we onder begeleiding van een ecoloog de bouwvoor van de voormalige landbouwgrond afgegraven. Door een ecoloog mee te laten kijken halen we veel meer uit de projecten en kun je kwalitatief waardevolle natuurgebieden creëren.

Om gunstige omstandigheden te creëren voor amfibieën zijn er naast het afgraven van de bouwvoor ook poelen gegraven. Deze zijn onder een specifieke hoek afgegraven waarmee we dus rekening houden met de ecologische behoeften van deze soort.

Uniek kalkmoeras
Het grondige bodemonderzoek leidde tot de ontdekking van een kalkrijke laag. Met het juiste graafwerk creëerden we zo ook de optimale omstandigheden voor een kalkmoeras. Dit is een erg bijzonder habitattype waarvan in Nederland naar schatting nog geen 10 hectare bestaat. De grond die vrijkwam is gebruikt als ophoging voor tuinen in Veenendaal-Oost.

Naast het creëren van de goede basisomstandigheden hebben we ook faunavoorzieningen geplaatst. Bijvoorbeeld amfibieëntunnels waar kleine zoogdieren gebruik van kunnen maken. Maar ook een oeverzwaluwwand en een faunatoren voor vogels en vleermuizen.

Wandelaars kunnen genieten van dit rijke stuk natuur vanaf vlonderpaden en half verharde paden die door het gebied zijn aangelegd. Zo kan iedereen de Groene Grens ontdekken met de vele plantensoorten en diersoorten die hier leven, groeien en bloeien.

Verder lezen:
Vroege Vogels ging op bezoek bij de Groene Grens
Stichting Mooi Binnenveld