Beheercontract Bakelse Plassen verlengd

De afgelopen drie jaar beheerden we de diverse natuur van de Bakelse Plassen. Naar tevredenheid, want het beheercontract is met twee jaar verlengd. We gaan verder met een bijzondere, uitdagende opdracht, waarin niet de maatregel maar het resultaat leidend is. Lees verder

Faunatoren in Tricht klaar voor gebruik!

In het Gelderse Tricht hebben we een bijzondere toren gebouwd. Een faunatoren met plek voor vleermuizen, huismussen en huiszwaluwen! Lees verder

Vergroting nat schraalland en veen in het Korenburgerveen

In het Korenburgerveen hebben wij de verwijdering van 2,5 hectare elzenbos en wilgenstruweel begeleid. Dit werd gedaan om de oppervlakte van het nat schraalland en veen te vergroten in kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS). Lees verder

Vogelkers verwijderen met paarden

Soms kunnen we niet met zware machines werken in een bosgebied vanwege voorkomende zeldzame flora en fauna. Als alternatief hebben we onlangs gewerkt met paarden. Het effect in de werkzaamheden is het zelfde, alleen met minder verstoring. Lees verder

Tijd om de amfibieënpoel op te schonen

Tussen half september en half oktober zijn de omstandigheden  ideaal voor het opschonen van amfibieënpoelen. Tijd om de poelen na te lopen en waar nodig te onderhouden! Lees verder

Stenen stapelen voor de levendbarende hagedis

Op de braakliggende terreinen rondom station Maastricht Noord komt de levendbarende hagedis voor. Uitbreiding van de parkeerplaats verstoort het leefgebied van deze beschermde diersoort. Als mitigerende maatregel bouwden we twee stapelmuren aan de andere kant van het spoor. Lees verder

Faunascherm beschermt kamsalamander tijdens bouw busbaan

In Anna’s Hoeve in Hilversum wordt een busbaan aangelegd. Om de beschermde kamsalamander buiten het bouwterrein te houden, plaatsten we vorige week een faunascherm. Perfecte … Lees verder

Geannuleerd: Mini-symposium BREEAM

Het mini-symposium BREEAM wat we samen met Binder Groenprojecten en  Regelink Ecologie & Landschap organiseerden op dinsdag 18 september komt helaas te vervallen.  Lees verder

Heetwaterbestrijding van Japanse duizendknoop

De afgelopen anderhalf jaar hebben enkele aannemers in Nederland ervaring opgedaan met het bestrijden van Japanse duizendknoop met heet water. Onkruidbestrijding op verharding gebeurd al geruime tijd met heet water, voor bestrijding van Japanse duizendknoop is dit een nieuwe methode. Lees verder

Plaatsing 3,5 km faunascherm rond Natuurbrug De Mortelen

Bij de in aanbouw zijn de natuurbrug de Mortelen hebben we drie- en een halve kilometer faunascherm geplaatst. Zo wordt tijdens de aanleg van de natuurbrug schade aan de aanwezige beschermde flora en fauna voorkomen. Lees verder