Van duiker naar faunapassage

In de gemeente Nuenen lagen een aantal duikers met potentie als faunapassage, hiervoor was nog een kleine ingreep nodig. Wij hebben in de duikers loopstrookjes in de duiker geplaatst. De gemeente Nuenen is nu drie faunapassages rijker! Lees verder

Zien we u op de Nationale Biodiversiteitsdag?

Op 22 mei 2019 organiseert het  IPC de eerste editie van de Nationale Biodiversiteitsdag. De Nationale Biodiversiteitsdag is een dag voor, door en met uitvoerders, beheerders, ontwerpers en beleidsmedewerkers en organisaties gericht op inrichting en beheer van onze buitenruimte. Ook wij zijn daar aanwezig. U kan ons vinden op de infomarkt met een stand. Zien we u daar? Lees verder

RANOX brengt kosten duizendknoopbestrijding Den Haag in beeld

Hoe kun je het beste Japanse duizendknoop bestrijden en wat gaat dat kosten? In een grote pilot hebben we dit voor alle reeds bekende duizendknooplocaties voor Den Haag in beeld gebracht. Het resultaat is een overzichtelijk en praktisch advies, een tool waarmee de gemeente voor de Japanse duizendkoop gericht beleid kan maken. Lees verder

Boscompensatie langs de N18

Voor de verbetering van de N18 tussen Haaksbergen en Eibergen zijn bomen gekapt. De kap van deze bomen moest gecompenseerd worden met herplant. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben wij zowel het herbeplantingsplan opgesteld, als de uitvoer van de boscompensatie. Lees verder

Beheercontract Bakelse Plassen verlengd

De afgelopen drie jaar beheerden we de diverse natuur van de Bakelse Plassen. Naar tevredenheid, want het beheercontract is met twee jaar verlengd. We gaan verder met een bijzondere, uitdagende opdracht, waarin niet de maatregel maar het resultaat leidend is. Lees verder

Faunatoren in Tricht klaar voor gebruik!

In het Gelderse Tricht hebben we een bijzondere toren gebouwd. Een faunatoren met plek voor vleermuizen, huismussen en huiszwaluwen! Lees verder

Vergroting nat schraalland en veen in het Korenburgerveen

In het Korenburgerveen hebben wij de verwijdering van 2,5 hectare elzenbos en wilgenstruweel begeleid. Dit werd gedaan om de oppervlakte van het nat schraalland en veen te vergroten in kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS). Lees verder

Vogelkers verwijderen met paarden

Soms kunnen we niet met zware machines werken in een bosgebied vanwege voorkomende zeldzame flora en fauna. Als alternatief hebben we onlangs gewerkt met paarden. Het effect in de werkzaamheden is het zelfde, alleen met minder verstoring. Lees verder

Tijd om de amfibieënpoel op te schonen

Tussen half september en half oktober zijn de omstandigheden  ideaal voor het opschonen van amfibieënpoelen. Tijd om de poelen na te lopen en waar nodig te onderhouden! Lees verder

Stenen stapelen voor de levendbarende hagedis

Op de braakliggende terreinen rondom station Maastricht Noord komt de levendbarende hagedis voor. Uitbreiding van de parkeerplaats verstoort het leefgebied van deze beschermde diersoort. Als mitigerende maatregel bouwden we twee stapelmuren aan de andere kant van het spoor. Lees verder