Breuksnoei: duurzaam alternatief voor regulier beheer

Breuksnoei is een duurzaam alternatief voor regulier beheer van veterane bomen waarbij stormschade gesimuleerd wordt. Wij zien breuksnoei als een methode om ecologische meerwaarde te realiseren als alternatief van regulier beheer.

breuksnoei

Ecologische meerwaarde door schade

Bomen ontwikkelen zich, onder natuurlijke omstandigheden, volgens een vast patroon. Eerst groeit een boom naar de volwassen fase. Hierna volgt de veterane fase en dan de ouderdomsfase. In de ouderdomsfase ontstaan in de boom holtes, scheuren en gaten in de bast. Deze geven de boom een hogere ecologische waarde door een onderkomen te bieden aan schimmels insecten en (kleine) diersoorten.

Ingrijpen noodzakelijk

Echter, vanuit een veiligheidsoogpunt is ingrijpen bij volwassen- en veterane bomen vaak noodzakelijk. Bij regulier beheer wordt vaak met een recht vlak gesnoeid, wat beperkte tot weinig ecologische meerwaarde oplevert. Een alternatie voor het reguliere beheer is breuksnoei.

Breuksnoei als alternatief voor regulier beheer

Breuksnoei is een methode uit Engeland, daar Fracture Pruning genoemd, waar het al een aantal jaren wordt toegepast. Breuksnoei simuleert stormschade, de tak wordt afgebroken in plaats van afgezaagd. Zo ontstaan in de breuk weer allerlei holtes en scheuren die op hun beurt weer schimmels, insecten en kleine diersoorten een onderkomen bieden. En breuksnoei is ook economisch interessant, het biedt namelijk een duurzamere oplossing dan regulier beheer. Immers, bij breuksnoei hoef je niet de hele boom te verwijderen, dus voer je minder af.  En je verlengd te omlooptijd van je bomen!

Door de ecologische meerwaarde zien wij het als een goed alternatief voor regulier beheer. De komende tijd zullen we dan ook met breuksnoei gaan experimenteren!

Op de Beheerdersdag op 29 september hebben we ook een workshop over breuksnoei verzorgd. De presentatie hiervan is te downloaden als PDF.

Lees ook het achtergrondartikel over breuksnoei van Hoek Hoveniers en Storix Boom- en Landschapsverzorging. Download het achtergrondartikel over breuksnoei als PDF.