Mini-event BREEAM-NL; Uitwisselen van en brainstormen over ecologie

Op woensdag 15 november wordt vanuit de werkgroep ‘BREEAM-NL’ van het Netwerk Groene Bureaus het BREEAM mini-event ‘Uitwisselen van en brainstormen over ecologie in BREEAM-NL’ georganiseerd. U bent daarvoor van harte uitgenodigd! De locatie is Royal HaskoningDHV in Amersfoort. Vanuit RANOX natuuraannemer is Arthur van Woersem een van de sprekers. 

De werkgroep ‘BREEAM-NL’ is in februari 2014 opgezet op initiatief van het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus. Sinds de oprichting hebben de leden van deze werkgroep ideeën met elkaar uitgewerkt voor de verdere ontwikkeling van de beoordelingsrichtlijnen voor het onderdeel ecologie. Deze ideeën variëren van detailaanpassingen op de bestaande richtlijnteksten tot aanvullingen met innovatieve credits.

In de afgelopen drie jaar is duidelijk geworden dat het inspirerend en bovenal leerzaam is om ervaringen met elkaar uit te wisselen, als het gaat om het werken met de beoordelingsrichtlijnen. Want de ervaring leert dat het onderdeel ecologie in BREEAM-NL bijna nooit zwart-wit is. Ecologie bevindt zich veelal in een grijs gebied, waar het beantwoorden van de vraag of een credit behaald is vaak niet eenduidig is. Beslissingen nemen vanuit dit ‘grijze’ gebied ten gunste van de ecologie en hierover vervolgens communiceren met de samenwerkingspartners zoals projectleiders, assessoren en architecten, is soms lastig omdat de materie relatief onbekend en ongrijpbaar is.

Uitwisselen van en brainstormen over ecologie in BREEAM-NL

Op 15 november 2017 organiseren we daarom het BREEAM mini-event ‘Uitwisselen van en brainstormen over ecologie in BREEAM-NL’. Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende samenwerkingspartners aan het woord. Aan de hand van groene en inspirerende BREEAM-projecten nemen zij u mee in het onderdeel ecologie bij de certificering van de bebouwde omgeving. Het belooft een interessante middag te worden voor iedereen die zich bezig houdt met ecologie in BREEAM-NL.

Programma

 • 15.00 – 15.30 Inloop
 • 15.30 – 15.45 Inleiding door Royal HaskoningDHV
 • 15.45 – 16.05    Assessor aan het woord over zijn ervaring met het onderdeel Landgebruik en Ecologie onder de BREEAM-NL certificering, Paul Zonneveld, Duurzaamheidscoach.nl
 • 16.05 – 16.20  Architect aan het woord; Van ontwerp op papier tot realisatie van gebouwen die voorzien zijn van ecologische maatregelen, Naam wordt nader bekend gemaakt
 • 16.20 – 16.35  Realisatie en aanleg van BREEAM-maatregelen; een optimale situatie voor ecologie en natuurontwikkeling creëren door natuurinclusief bouwen, Arthur van Woersem, RANOX natuuraannemer
 • 16.35 – 16.50 Visie vanuit de ecologische sector op de toepasbaarheid van Landgebruik en Ecologie als onderdeel van BREEAM-NL, Pim Godschalk, ATKB
 • 16.50 – 17.00  Discussie met de aanwezigen
 • 17.00 – 18.00 Borrel

Algemene informatie

 • Datum: 15-11-2017
 • Tijdstip: Inloop: 15.00 uur, start event: 15:30 uur tot c.a. 17:00 uur, met aansluitend gelegenheid tot netwerken en een kleine borrel. 
 • Locatie: Laan 1914 35, 3800 BC Amersfoort
 • Kosten: Deelname is kosteloos
 • Dagvoorzitter: Dirk van Pijkeren

Opgeven kan via http://www.netwerkgroenebureaus.nl/breeam-event