Boscompensatie langs de N18

Voor de verbetering van de N18 tussen Haaksbergen en Eibergen zijn bomen gekapt. De kap van deze bomen moest gecompenseerd worden met herplant. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben wij zowel het herbeplantingsplan opgesteld, als de uitvoer van de boscompensatie.

De opgave was om op vier locaties in totaal zes hectare boscompensatie aan te leggen. In de planfase hebben we goed gekeken naar de ecologische omstandigheden op de locaties. De in te planten soorten moesten streekeigen, ecologisch waardevol (zoals nectarplanten of vruchtdragende soorten) en inheems zijn.

Mantel-zoomstructuur in het bosplantsoen

In het definitieve plan hebben we gekozen voor een mantel-zoomstructuur met opbouw van hoog naar laag en afwisseling van soorten in de randen.

In de vier percelen zijn in maart ruim 15.000 stuks bosplantsoen van ongeveer 1 meter hoog aangeplant. Met meerdere ploegen hebben we ervoor gezorgd dat het bosplantsoen voor het einde van het plantseizoen is aangebracht. Tussen het bosplantsoen zijn vervolgens oudere bomen geplaatst.

Door de verschillende hoogtes ontstaat direct gelaagdheid en structuur in het bos. Aan de randen en tussen het bosplantsoen is ruimte voor kruiden. Deze ondersteunen de mantel-zoomopbouw en creƫren een gevarieerd habitat voor allerlei insecten en vogels.

Bij de bomen zijn vochthoudende korrels met de grond van de plantplaats gemengd. De korrels houden water vast en geven dit af aan de boom in een droge periode. Zo verhogen we de overlevingskans van de aangeplante bomen.

Ruim baan voor de kruidlaag!

In de aanplant hebben we gezorgd voor voldoende ruimte tussen het bosplantsoen. Zo krijgt de kruidlaag ruimte om tot ontwikkeling te komen. Om te zorgen dat storende kruiden minder kans krijgen is ook klaver ingezaaid. Klaver voorkomt dat snelle groeiers als brandnetel en distel direct omhoog schieten en het bosplantsoen overwoekeren.

Bijkomend voordeel is dat wanneer er minder storende kruiden opkomen, er ook minder onderhoud noodzakelijk is. Dit is tevens gunstig voor de ontwikkeling van het gebied. Want, hoe minder onderhoud, hoe minder verstoring.

Eerste geelgors al gespot

Het gebied moet nog tot ontwikkeling komen, maar er ligt nu al een goede ecologische basis. En dat heeft de natuur zelf ook door, de eerste geelgors is al gespot op een van de percelen. Dat er maar veel mogen volgen!