Aanleg rasters, hagen en struwelen in Zuid Limburg

In opdracht van Natuurrijk Limburg worden werkzaamheden uitgevoerd in het Heuvelland.. Om een ecologische kwaliteitsimpuls te geven aan het agrarisch natuurbeheer worden door RANOX natuuraannemer 3000 meter struweelhaag, 600 meter scheerheg en 1250 m2 graft aangeplant. Ongeveer 4500 meter raster wordt geplaatst om nieuwe aanplant te beschermen.  De percelen zijn gelegen in Benzenrade, Wijlre, Slenaken, Noorbeek en Houthem.

 

De aanleg van deze robuuste landschapselementen worden de natuurwaarden van de aangrenzende percelen aanzienlijk verhoogd en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ecologische dooradering. Verder wordt ook het Zuid-Limburgse landschap verfraaid “Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is veranderd. Beheer is directer gericht op doelsoorten zoals Hazelmuis, Grauwe klauwier en Vroedmeesterpad en moet leiden tot meer biodiversiteit,” zegt Pieter Puts, veldmedewerker Natuurrijk Limburg Zuid. “De inrichting van RANOX natuuraannemer is een goede start, gevolgd door het juiste beheer de komende jaren  door de deelnemers.”Natuurrijk Limburg bundelt de krachten van boeren en particulieren in Limburg op het gebied van natuur en landschapsbeheer.  Deze partijen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en vooral ook het beheer van het landschap.  Natuurrijk Limburg is het collectief dat, met ingang van 2016, verantwoordelijk is voor het hele agrarisch natuur- en landschapsbeheer Limburg (ANLb)  in de provincie Limburg. De aanleg van de elementen wordt mede gefinancierd door Provincie Limburg.

Voor vragen over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016 kunt u terecht bij Pieter Puts, veldmedewerker van Natuurrijk Limburg Zuid, tel 06-54946066. RANOX natuuraannemer kan bij het uitvoeren van het noodzakelijke beheer en onderhoud ondersteuning bieden.