Maatwerk

Om ecologisch resultaat te halen moeten de randvoorwaarden bij een project kloppen. Vaak geldt dat wat in de ene situatie werkt, in de andere situatie juist een net iets andere aanpak vraagt. Om natuurmaatregelen, mitigerende maatregelen en natuurbeheer te laten slagen leveren we maatwerk. De ingrepen of maatregelen zijn afgestemd op de lokale omstandigheden om zo een optimaal ecologisch resultaat te halen. 

Habitataanleg- en verbetering

Sommige soorten stellen hele specifieke eisen aan hun habitat. De ecologische randvoorwaarden moeten kloppen, de details bepalen het ecologisch succes. We hebben de afgelopen jaren ervaring ruime ervaring opgedaan met het aanleggen en verbeteren van habitat voor een aantal bijzonder soorten. Zo realiseren we bijvoorbeeld amfibieenpoelen en bijbehorend landhabitat met streekeigen vegetaties, voeren we habitatverbetering uit voor kwetsbare soorten als de hazelmuis.

Natuurbeheer

Natuurbeheer is een complex vak. Succes is afhankelijk van details waarbij je tegelijkertijd de grote lijnen in de gaten houdt. Als alle details kloppen kan een gebied volledig tot ontwikkeling komen. Door onze ecologische kennis en kunde en ervaring in de uitvoer kunnen zorgen we voor een goed functionerend systeem.

Faunatorens & Faunahuizen

Een faunahuis, of faunatoren, is een mitigerende maatregel voor een of meerdere beschermde soorten. Vaak gaat het hierbij om vleermuizen, zwaluwen of huismussen. Faunahuizen bieden als voordeel dat het ook mogelijk is verblijfplaatsen aan te leggen voor meer soorten dan enkel de doelsoort. Door een nieuwe constructie op te zetten ben je niet afhankelijk van een bestaand gebouw. Dit maakt het gemakkelijker om bijvoorbeeld warmtebuffers of ingebouwde nestkasten te plaatsen.

BREEAM

BREEAM is een duurzaamheidscertificaat voor gebouwen wat verkregen kan worden door het behalen van BREEAM punten. Een van de manieren waarop u die punten kan verdienen is met zogenaamde ‘LE4 Credits’. De punten worden toegekend als u bijdraagt aan de leefomgeving van flora en fauna. In het verleden hebben we bijvoorbeeld brandwerende vleermuiskasten, ijsvogels en huiszwaluwwanden en mussentillen gerealiseerd om opdrachtgevers te helpen hun LE4 Credits te behalen.