Innovatie

Sommige natuurvraagstukken vragen om een andere aanpak dan de bestaande methodes. Dit kan zijn omdat deze niet toepasbaar is in die situatie, of omdat er simpelweg nog geen oplossing bestaat voor het vraagstuk. We werken vaak aan complexe opgaven waarbij innovatie noodzakelijk is. Dit kan gaan om exotenbestrijding, natuurontwikkeling of nieuwe maatregelen waarmee ecologische meerwaarde behaald kan worden.

Streekeigen vegetaties

Natuurlijke vegetaties spelen een belangrijke rol in de lokale biodiversiteit. Voor de aanleg van natuurlijke vegetaties werken we samen met Heem. Heem levert streekeigen inheemse vegetaties afgestemd op de lokale (a)biotische omstandigheden. Zo zorgen we voor een grotere kans van slagen van de vegetaties en voor een langduriger effect van de vegetaties.

Aziatische duizendknoopbestrijding

Dé methode om duizendknoop te bestrijden is er niet, wat werkt is vaak sterk locatieafhankelijk. Wij leveren altijd maatwerk bij de bestrijding van duizendknopen. Zo hebben we bijvoorbeeld een pilots gedaan waarbij we heet water in de wortels geïnjecteerd hebben en hebben we een pilot gedaan waar door middel van het anaeroob maken van de bodem duizendknoop bestrijden.

Bestrijding van duizendknopen blijft altijd maatwerk. Het is afhankelijk van de (a)biotische omstandigheden, bebouwing, leidingen in de bodem en natuurlijk wat u als opdrachtgever wil. Daarom leveren wij altijd maatwerk bij de bestrijding van duizendknopen. Zo bent u als opdrachtgever het best geholpen.

Breuksnoei

In een natuurlijke situatie zouden de grote en zware takken er tijdens een storm en droogte uitbreken. Breuksnoei is een manier van snoeien die deze stormschade nabootst, maar dan veilig en gecontroleerd. Door inzagen en trekken wordt een complexe breuk veroorzaakt, die extra druk geeft op de takken die blijven zitten. Dat levert een veel mooiere en beter verspreide hergroei op dan regulier snoeien. Een bijkomend pluspunt is dat oude bomen ook vanuit ecologisch oogpunt heel waardevol zijn.