Ons team

Ons team bestaat uit ervaren projectleiders en natuurbeheerders. Maak hieronder kennis met ons vaste team.

Tim Asbreuk - Projectleider

Tijdens het veldwerk als ecoloog heb ik veel inventarisaties en onderzoek uitgevoerd naar de (on)geschiktheid van terreinen voor fauna als vleermuizen, reptielen en vogels. Bij RANOX kan ik zorg dragen dat de faunavoorzieningen die ik als ecoloog adviseer, onder ecologische begeleiding en aansturing van de werkzaamheden op een goede manier gerealiseerd worden

Johan Zwanenburg - Projectleider

In mijn werk als ecoloog heb ik vanuit voorinventarisaties veel kennis over planten en vegetaties opgedaan. Deze kennis van planten en vegetaties zet ik voor RANOX in tijdens de ecologische begeleiding van de inrichting en het beheer van natuur. Zo kan ik in mijn werk bijdragen aan een mooie en waardevolle Nederlandse natuur!

Arthur van Woersem - Projectleider - ecoloog

‘Als ecoloog weet ik dat in de natuur nooit iets hetzelfde is en dus vraagt elk project weer  om een andere aanpak. Juist dat maakt dit werk voor mij als projectleider interessant. Ik vind het leuk om mijn kennis van zowel natuur als techniek toe te passen bij het realiseren van mooie flora- en faunaprojecten en tegelijkertijd nog continu nieuwe kennis op te kunnen doen.’

Dennis van Hooren BSc - Projectleider - ecoloog

“Ik ben een echte regelaar. Als projectleider vind ik het belangrijk dat ik overzicht heb. Daarmee is het mogelijk snel te schakelen en de juiste mensen en middelen in te zetten op een project. Zelf werk ik ook regelmatig mee, daardoor houd ik een goede feeling met het buitenwerk.”

Gert-Jan Koopman - Projectleider

“Ik ben erop gespitst natuur en de stedelijke omgeving te combineren. Hierin zoek ik creatief grenzen op, maar blijft realistisch. Ik werk vanuit een praktische inslag en graag met anderen samen aan een meer natuurlijke omgeving. Onder de naam Heem (tevens partner van RANOX) hou ik mij dagelijks bezig met het terugbrengen en ontwikkelen van natuur in de stedelijke omgeving. De afgelopen twintig jaar heb ik mij vooral gespecialiseerd in inheemse, kruidenrijke vegetaties.”

Guido Verhaegen - Directeur Bedrijfsvoering

“Ik zorg voor een goed verloop van de bedrijfsprocessen met als belangrijkste zaken de boekhouding, ICT en personeelszaken. Een hele uitgebreide en afwisselende functie die me op het lijf geschreven is. Ik zorg dat die zaken op orde zijn zodat mijn collega’s hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De combinatie tussen idealisme en commercie maken het werken voor RANOX natuuraannemer enorm boeiend.”

Jaap Gijsbertsen - Projectleider - ecoloog

“Als ecoloog bij Bureau Buitenwaard ben ik dagelijks bezig met onderzoek en advies. Een deel van mijn tijd zet ik in voor RANOX. Hier kan ik mijn passie voor natuur toepassen in de uitwerking van concrete maatregelen. Als projectleider realiseer ik samen met onze partners mooie natuurprojecten. Zo ontstaan nieuwe kansen voor flora en fauna en wordt onze leefomgeving nog mooier. Daar worden we allemaal gelukkiger van!”

Johannes Regelink - Organisatie ecoloog

“Je kunt eindeloos dingen onderzoeken en bedenken, maar vervolgens moet er ook concreet wat gebeuren. Dat is de reden dat we met RANOX natuuraannemer zijn begonnen. Ik ben ‘systeem-verantwoordelijk’ en bezig met het uitbouwen van het bedrijf. Om me daarop te kunnen focussen zorg ik voor een hecht team van vakmensen om me heen. Ik houd erg van dynamiek, binnen het bedrijf en in de natuur.”

Arie de Jager - Projectleider

Margreet ter Steege - Projectleider

Chris van de Dikkenberg - Projectleider

Ruurd Groensma - Projectleider

Jan-Pieter Kalisvaart - Projectleider

Connie Duyndam - Projectleider

Freark Beuckens - Projectleider

Bart-Jan Heideveld - Projectleider