Projectvoorbereiding & communicatie

header-communicatie

Alles wat vooraf, tijdens en na afloop van de uitvoering noodzakelijk is nemen wij in projecten graag voor onze rekening. Voor u als opdrachtgever zorgt dit ervoor dat u vanaf het eerste idee tot en met de monitoring bij een partij en contactpersoon terecht kunt.

Voorafgaand aan de uitvoering denken wij mee over de uit te voeren werkzaamheden. Onze projectleiders en ecologen zorgen ervoor dat abstracte idee├źn concreet worden. We gaan met opdrachtgevers op zoek naar de vraag achter de vraag: hoe doen we recht aan de belangen die in een project spelen? Waar dat nodig is worden (ecologische) onderzoeken uitgevoerd, inrichtings- en beheerplannen gemaakt en vergunningen aangevraagd. Om meer draagvlak te verkrijgen wordt gewerkt met creatiesessies met verschillende stakeholders.

Tijdens de uitvoering wordt de omgeving op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Onze medewerkers beschikken over goede communicatieve vaardigheden. In combinatie met hun ecologische kennis is het daarmee mogelijk om passanten van een goede uitleg in het werk te voorzien. Onze medewerkers zijn als zodanig herkenbaar in het veld door het dragen van bedrijfskleding en herkenbaar materieel. Ook zijn onze bedrijfsvoertuigen altijd uitgerust met foldermateriaal dat aan passanten verstrekt wordt.

Na afloop van de uitvoering is de vraag: worden de beoogde doelstellingen wel behaald? Daarvoor monitoren wij projecten. Waar nodig wordt gepland beheer bijgesteld om zodoende de beoogde doelstellingen te behalen. Ook delen we de opgedane kennis in projecten graag met vakgenoten, onder andere tijdens symposia.