Mitigerende maatregelen

header-mitigerende-maatregelen

RANOX natuuraannemer is gespecialiseerd in het uitvoeren van mitigerende maatregelen. Mitigerende maatregelen zijn natuurmaatregelen die negatieve effecten van een ingreep op planten- en diersoorten beperken. Deze maatregelen zijn vaak opgenomen in een mitigatieplan, activiteitenplan, ecologisch werkprotocol of ontheffing Wet Natuurbescherming. Voorbeelden van mitigerende maatregelen die wij voor u uit kunnen voeren zijn:

  • het geschikt maken van gebouwen voor vleermuizen en broedvogels
  • het bouwen en plaatsen marterkasten
  • het ongeschikt maken gebouwen voor marters
  • het plaatsen tijdelijke of permanente faunaschermen en rasters
  • diervriendelijk slopen
  • diervriendelijk dempen wateren
  • verplaatsen beschermde planten
  • aanleg faunapassages
    .