Landschapsonderhoud

header-landschapsonderhoud

Door verkeerd handelen kan in een dag veel verloren gaan van de kwaliteit die in tientallen jaren werd opgebouwd. Om goed beheer uit te kunnen voeren is zowel deskundigheid als ervaring voor het welslagen cruciaal. Niet alleen van de projectleiding maar juist ook van de mensen in het veld. Daarom werkt RANOX natuuraannemer met natuurbeheerders met veel kennis en ervaring, die zowel ecologie als cultuurhistorische waarden respecteren. Landschapsonderhoud dat wij voor u uit kunnen voeren bestaat onder andere uit:

  • de aanplant en het onderhoud van hoogstamfruitboomgaarden
  • het maaien hooilanden
  • het aanplanten en scheren van hagen
  • poelen opschonen
  • het uitvoeren achterstallig snoeiwerk
  • bosaanplant en dunningen
  • low-impact logging