Landschapsonderhoud

header-landschapsonderhoud

Landschapsonderhoud

Verkeerd uitgevoerd landschapsonderhoud kan zorgen voor een groot verlies in landschappelijke kwaliteit die over de loop der jaren is opgebouwd. Voor een succesvol beheer is zowel deskundigheid als ervaring cruciaal.

RANOX natuuraannemer werkt met projectleiders en natuurbeheerders met veel kennis en ervaring. Ze hebben zowel inzicht in ecologie als cultuurhistorische waarden. Wij kennen enerzijds de maatregelen die nodig zijn voor het behoud van natuurkwaliteit en anderzijds zogen we er voor dat cultuurhistorische waarden bewaard blijven. Op deze manier kunnen wij een totaalpakket bieden voor  uw landschapsonderhoud. 

Hoogstamfruitboomgaarden

Vanuit verschillende opdrachten heeft RANOX natuuraannemer ervaring met de aanleg en het onderhoud van Hoogstamfruitboomgaarden.

Hoogstamfruitboomgaarden zijn niet alleen mooi om te zien maar bieden ook habitat aan een aantal bijzondere soorten. Zo heeft bijvoorbeeld de steenuil een deel van zijn habitat in hoogstamfruitboomgaarden. De aanleg en het onderhoud moet met aandacht voor de verschillende soorten gebeuren om zo tot een optimaal resultaat te komen voor plant en dier.


Limburgs Land van L1 tv over het onderhoud van hoogstamfruitboomgaarden (april 2017)

Maai- en snoeiwerkzaamheden

Maai en snoeiwerkzaamheden dienen met aandacht uitgevoerd te worden. Wanneer dit niet gebeurt kunnen beschermde of bijzondere soorten beschadigd raken. RANOX heeft ervaring met meerdere maai en snoei methoden waaronder sinusmaaibeheer. We maaien en snoeien altijd met het oog voor bijzondere soorten en natuurwaarden.

Bosaanplant, dunningen en Low-impact Logging

RANOX natuuraannemer heeft vanuit verschillende projecten ervaring met bosaanplant en dunningen ten behoeve van een gezonde opstand. Ook kunnen we u van dienst zijn met Low-Impactlogging indien de omstandigheden of aanwezige soorten in het terrein hier om vragen. Zo hebben we bijvoorbeeld selectief bosrandbeheer uitgevoerd te verbetering van het habitat van de hazelmuis in Zuid-Limburg.