Exotenbestrijding

header-exotenbestrijding

Nederland krijgt steeds vaker te kampen met exoten. Dat zijn planten- en diersoorten die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen. Wanneer deze soorten door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken wordt gesproken van invasieve exoten. Als in een vroeg stadium wordt ingegrepen kan de verspreiding van dit soort planten en dieren vaak nog sterk terug gedrongen worden. Soms kunnen exoten zelfs nog geheel uitgeroeid worden.

Wanneer dit niet gebeurd kunnen invasieve exoten op termijn leiden tot ernstige natuur- en economische schade. Bekende voorbeelden van exoten zijn eendenkroos, grote waternavel, Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop. Wij maken een gedegen plan specifiek voor de situatie in een bepaald gebied. Vervolgens  gaan we zorgvuldig aan het werk om de exoten zo hard mogelijk aan te pakken met zo min mogelijk schade aan de inheemse soorten.

Bestrijding van Amerikaanse Vogelkers

Amerikaanse vogelkers, ook wel bospest genoemd, is een woekerende soort die in veel Nederlandse bossen een probleem vormt. Wij hebben ervaring met de verwijdering van Amerikaanse vogelkers met verschillende methoden zowel regulier als low-impact (zie video). 

 

Bestrijding van Japanse Duizendknoop

Voor de bestrijding van Japanse Duizendknoop experimenten we met het gebruik van kokend water. De methode om Japanse duizendknoop af te maaien en vervolgens de wortels met heet water te injecteren is relatief nieuw. De ervaringen zijn echter positief: na zes behandelingen in een seizoen, is de bedekking van Japanse duizendknoop vaak rond de 30% afgenomen. Door dit enkele seizoenen uit te voeren en te combineren met het na verloop van tijd uitsteken van planten is het lokaal uitroeien van de soort zeer waarschijnlijk mogelijk.