Exotenbestrijding

header-exotenbestrijding

Nederland krijgt steeds vaker te kampen met exoten. Dat zijn planten- en diersoorten die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen. Wanneer deze soorten door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken wordt gesproken van invasieve exoten. Als in een vroeg stadium wordt ingegrepen kan de verspreiding van dit soort planten en dieren vaak nog sterk terug gedrongen worden. Soms kunnen exoten zelfs nog geheel uitgeroeid worden. Wanneer dit niet gebeurd kunnen invasieve exoten op termijn leiden tot ernstige natuur- en economische schade. Bekende voorbeelden van exoten zijn eendenkroos, grote waternavel, Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop. Wij maken een gedegen plan specifiek voor de situatie in een bepaald gebied. Vervolgens  gaan we zorgvuldig aan het werk om de exoten zo hard mogelijk aan te pakken met zo min mogelijk schade aan de inheemse soorten.