Aanleg verblijfplaatsen

header-aanleg-verblijfplaatsen
Bij RANOX Natuuraannemer beschikken we binnen ons bedrijf en netwerk over zowel de ecologische als technische kennis en vaardigheden die nodig zijn om verblijfplaatsen voor alle diersoorten aan te leggen. We werken met zowel gestandaardiseerde oplossingen als maatwerk. In sommige gevallen is een standaardoplossing afdoende, maar in veel gevallen is maatwerk vereist. Bijvoorbeeld omdat de standaard niet afdoende is of omdat verblijfplaatsen zo min mogelijk zichtbaar verwerkt worden in het landschap of gebouw. Ook voor maatwerk bent u bij RANOX natuuraannemer aan het juiste adres

Bouw en plaatsing nestkasten voor broedvogels

RANOX Natuuraannemer heeft ruime ervaring met zowel de bouw als de plaatsing van nestkasten voor broedvogels. U bent bij ons aan het juiste adres voor onder andere gierzwaluwkasten, mussenkasten en mussentillen.

Aanleg van nestwanden of broedoevers

Kunstmatige nestwanden of broedoevers inpassen in het landschap? Dan zit u bij ons goed! Soorten als de oeverzwaluw of de ijsvogel zijn vogelsoorten die in oeverwanden broeden. Om geschikte broedplaatsen te realiseren voor deze soorten denkt RANOX met u mee voor een geschikte locatie en voeren we ook de realisatie uit.

Bouw en plaatsing van vleermuiskasten

Een belangrijk onderdeel van ons werk is de bouw en plaatsing van vleermuiskasten. Het ophangen van vleermuiskasten is een veelgebruikte mitigerende maatregel. Echter is het wel essentieel dat alles klopt om de vleermuizen een kast ook daadwerkelijk ‘thuis’ te laten noemen. RANOX Natuuraannemer heeft ruime ervaring in de bouw en plaatsing van vleermuiskasten in allerlei soorten en maten.

Vleermuisverblijf op maat

Of het nu gaat om een grote kraamkast (ook wel bekend als Korstenkast), een paalkast of vleermuistoren, wij kunnen u van dienst zijn. Als de standaard vleermuiskasten niet voldoen aan de wensen of eisen kunnen wij op maat voor u de juiste vleermuiskast laten maken.

Een voorbeeld van een op maat gemaakt vleermuisverblijf zijn een aantal paalkasten die we plaatsten op het terrein van de Lidl in Waddinxveen. Deze zijn door ons ontworpen, gebouwd en geplaatst. Wij denken graag met u mee in een oplossing die niet alleen de vleermuizen een goed onderkomen geeft, maar ook past binnen de locatie waar het vleermuisverblijf geplaatst wordt.

Kunstburcht voor Dassen

Dassen zijn een beschermde soort onder de Wet Natuurbescherming. Wanneer er activiteiten plaats vinden die de das kunnen verstoren, of wanneer een burcht verplaatst moet worden, kan RANOX Natuuraannemer voor u een kunstburcht plaatsen. Wij kijken vanuit een ecologisch perspectief naar de meest geschikte locatie voor een kunstburcht en plaatsen deze vervolgens.

BREEAM, Insectenhotels of andere wensen?

RANOX natuuraannemer kan u ook van dienst zijn als het gaat om BREEAM certificering, insectenhotels en nog vele andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de aanleg van een amfibieënpoel. Heeft u een specifieke wens? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee van idee tot uitvoer!

.