Aanleg & beheer leefgebieden

header-aanleg-beheer-leefgebieden

Doordat RANOX natuuraannemer veel ecologische kennis in huis heeft kunnen wij leefgebieden voor bijzondere soorten aanleggen en beheren. Het gehele traject van ontwerp tot en met beheer kunnen wij voor u uitvoeren, of ieder gewenst onderdeel daarvan. Beheer vind altijd plaats op een wijze dat bijzondere soorten hier zo min mogelijk negatieve effecten van ondervinden. In sommige gevallen kan het beheer zodanig uitgevoerd worden dat het gebied zelfs steeds geschikter wordt voor bepaalde planten of dieren. Bijvoorbeeld doordat een teveel aan voedingstoffen wordt afgevoerd of de structuur van de vegetatie toeneemt. Voorbeelden van werkzaamheden die wij voor u kunnen voeren op dit gebiedt:

  • aanleg en beheer van ecologische verbindingszones en foerageergebieden
  • het aanleggen en beheren (opschonen) van voortplantingswateren voor amfibieën
  • aanleg van broeihopen voor ringslangen
  • aanleggen en onderhouden eiafzetplekken voor de zandhagedis
  • aanleggen broedstoven voor vliegend hert
  • maaien ochideënweide zonder bodemverdichting
  • uitvoeren soortenmanagementplannen
    .