Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De kennis en kunde die we toepassen in de uitvoering van ons werk delen we graag met anderen. Dit doen we bijvoorbeeld met symposia, nieuwsberichten op onze site, factsheets, projectbladen, video’s, afbeeldingen en meer.

Wilt u ook gebruik maken van onze middelen voor eigen doeleinden? Of alleen een deel gebruiken, bijvoorbeeld een paragraaf of een afbeelding? Dan werken we daar graag aan mee! Wel willen we u dan even wijzen op onze gebruiksvoorwaarden.

Voorwaarden voor gebruik

Je bent vrij om:

  • het werk te delen– te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken– te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

 

Onder voorwaarde:

  • Naamsvermelding– De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • GelijkDelen– Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.