Factsheets

De kennis, kunde en ervaring die we opdoen in ons werk delen we graag met u. Regelmatig brengen we daarom op eigen initiatief factsheets uit over werkzaamheden of projecten die we uitvoeren. De factsheets zijn vrij te downloaden. Gebruikt u het als referentie? Dan waarderen we het als u dit op zou nemen in de bronvermelding. 

Effectieve bestrijding van Aziatische duizendknoop binnen een jaar

Houdt u zich bezig met de bestrijding van de Aziatische duizendknopen? En bent u op zoek naar een effectieve methode om deze schijnbaar onverwoestbare planten te bestrijden? Dan kan het resetten van de bodem met Roots Reset uitkomst bieden.

Lees meer in onze Factsheet ‘Effectieve bestrijding van Aziatische duizendknoop binnen een jaar‘ (PDF, 1 MB)

Natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups

Natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups, het kan! Door de omgeving van eiken ecologisch te verrijken met de juiste soorten wordt onderdak geboden aan de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Deze natuurlijke vijanden zorgen ervoor dat de overlast door eikenprocessierupsen ieder jaar wordt teruggebracht. Bovendien geeft dit een ecologische impuls aan de buitenruimte; beheerders slaan hiermee dus twee vliegen in één klap.

Lees meer in onze Factsheet ‘Natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups‘ (PDF, 2 MB)

Planmatige bestrijding van de Aziatische duizendknoop volgens de RANOX-methode

De Aziatische duizendknoop is een invasieve exoot die veel schade kan veroorzaken. Hij heeft wortelstokken met een enorme groeikracht, waardoor hij niet alleen inheemse vegetatie verdringt, maar ook schade veroorzaakt aan verharding, gebouwen, riolering en funderingen. Steeds meer gemeenten voelen de urgentie om snel te handelen, omdat het probleem snel groter (en kostbaarder) wordt. Maar hoe pak je dat aan?

Lees meer in onze factsheet ‘Planmatige bestrijding van de Aziatische duizendknoop volgens de RANOX-methode‘ (PDF, 1.7 MB).

Effectieve bestrijding van Aziatische duizendknopen

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exoten waarvan de bestrijding een lange adem vraagt. Aziatische duizendknopen hebben een sterke concurrentiekracht in verhouding tot inheemse vegetatie. Bovendien zijn Aziatische duizendknopen in
staat om schade toe te brengen aan gebouwen, infrastructuur, dijken en leidingen. In deze factsheet leest u meer over bewezen effectieve methoden van de bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer in onze Factsheet ‘Effectieve bestrijding Aziatische duizendknopen‘ (PDF, 2.2 MB)

Preventief Mitigeren

Bij projecten waar de aanwezigheid van beschermde soorten te verwachten is (bijvoorbeeld op basis van een potentie-inschatting of bij aanwezigheid van sporen of bekende waarnemingen) kan vertraging worden voorkomen door al in een vroeg stadium preventief te mitigeren. Wanneer direct na de potentie-inschatting (quickscan) gemitigeerd wordt voor de meest waarschijnlijke beschermde soorten en functies die aangetast kunnen worden door de ingreep, is de gewenningsperiode al (grotendeels) verstreken op het moment dat de onderzoeken afgerond zijn. Dit kan maanden vertraging voorkomen.

Lees meer in onze Factsheet ‘Preventief mitigeren‘ (PDF, 5 MB)

Breuksnoei

Bomen worden aan het eind van de volwassen fase mooier en ecologisch waardevoller. Ze krijgen holtes, kieren en gaten waar de natuur volop van profiteert. Maar met het ouder worden groeit ook het risico van afbrekende takken of omvallen. Ingrijpen wordt noodzakelijk, vellen is zonde. Breuksnoei helpt een boom op een natuurlijke manier veilig
oud te worden.

Lees meer in onze Factsheet ‘Breuksnoei‘ (PDF, 4 MB)

 

Mergelwanden vrijstellen

Mergelwanden vormen een uniek onderdeel van het Zuid- Limburgse landschap. De kale droge kalkrotsen en steile wanden bieden een leefomgeving aan bijzondere soorten flora en fauna die binnen Nederland alleen op deze plekken voorkomen. Zonder weloverwogen natuurbeheer overgroeien de mergelwanden met bomen en struweel. Daarom moeten mergelwanden regelmatig vrijgesteld worden om behouden te blijven.

Lees meer in onze Factsheet ‘Mergelwanden vrijstellen‘ (PDF, 5 MB)